X

ECG

Bij onze praktijk kunt u een ECG (hartfilmpje) laten afnemen. Wanneer de huisarts een ECG wil laten maken, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. Bovendien valt de ECG die bij de huisarts wordt gemaakt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

De ECG wordt afgenomen door de doktersassistent en duurt ongeveer tien minuten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de ECG en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar cardioloog noodzakelijk is.