X

Doppleronderzoek

Bij onze praktijk kunt u op advies van de huisarts een Doppleronderzoek laten doen. Wanneer de huisarts een Doppleronderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt het Doppleronderzoek dat bij de huisarts wordt gedaan niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.
Bij een vaatonderzoek wordt de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht met behulp van geluidsgolven en het meten van de bloeddruk in beide armen en benen. Dit wordt doorgaans door de praktijkondersteuner gedaan.
De huisarts bekijkt de uitkomst van het Doppleronderzoek en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een vaatchirurgie noodzakelijk is.