X

24-uurs bloeddrukmeting

Bij onze praktijk kunt u op advies van de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt de 24-uurs bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.
Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt er een apparaatje aangebracht dat gedurende 24 uur elk half uur de bloeddruk registreert tijdens de dagelijkse activiteiten.
De huisarts bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.