X

Karin Schepers

Karin is als praktijkondersteuner GGZ werkzaam in onze praktijk. Zij is gespecialiseerd in psychische klachten van ouders, jongeren, volwassenen en ouderen.
Karin kan met u in gesprek gaan over uw psychische klachten, adviseren en meedenken over eventuele oplossingen.
Als er meer specifieke zorg nodig is bespreekt Karin dit met u en adviseert over de verwijs-en behandelmogelijkheden in de regio.
Tevens houdt zij contact met u bij overbrugging van eventueel wachttijden, bewaakt de continu├»teit, stemt af of co├Ârdineert de hulpverlening als er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

Annemiek

Als POH GGZ zie ik met name mensen met spanningsklachten, slaapproblemen, angstklachten en somberheid. In het algemeen zal het eerste gesprek in teken staan van kennis making. We bespreken waar je tegenaan loopt en wat je al hebt ondernomen om de klachten te doen verminderen. Vervolgens maken wij samen een plan.

Soms kan het nodig zijn om je door te verwijzen, voor verdere behandeling en begeleiding. Je kunt dan bijvoorbeeld verwezen worden naar het maatschappelijk werk, een psycholoog of een GGZ-instelling. Al deze stappen worden in overleg met jou gezet.

Waar ik mij tijdens de gesprekken met name op richt is jouw wensen, behoeften en veerkracht. Hierbij maak ik onder andere gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken, positieve psychologie, ACT en LIV (e-Health programma).

Ik werk onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Daarnaast houd ik me, net als de huisarts, aan mijn beroepsgeheim.