X

Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

1. Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente, een waarnemer of een andere medewerker gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

2. Indienen van de klacht bij de klachtenfunctionaris

Als u de klacht een officiƫler karakter wilt geven, kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de HAGRO. Klachten kunt u kenbaar maken via het klachtenformulier.

3. Indienen van de klacht bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg(SKGE).