X

Missie

Onze praktijk wil laagdrempelig toegankelijk zijn en professionele zorg dragen voor persoonlijke en continue zorg voor de patiënten. Dit  alles in groeiende samenwerking met alle huisartsen in Coevorden-Dalen( HASCODA), het ziekenhuis Saxenburg en alle paramedische zorg. Wel met behoud van de eigen identiteit.

Visie

Dit wordt bereikt door de ontwikkeling van een sterke en gezonde huisartsenzorg in Coevorden te ondersteunen.
We hechten aan doelmatigheid van zorg. We realiseren persoonlijke, hoog kwalitatieve zorg door een open werksfeer, waarbij medewerkers enthousiast en gemotiveerd samenwerken.
De praktijk is gericht op continue verbetering van de geleverde zorg, waarbij we denken aan de persoonlijke ontwikkeling van onze zorgverleners alsmede de kwaliteit van de geleverde zorg. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk ten aanzien van de toekomstvisie op huisartsenzorg.
De medewerkers zijn bereid op kritische wijze te kijken naar verworven informatie, zowel intern als extern, en waar nodig deze informatie te gebruiken om de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren ten aanzien van de zorg die aan de patiënt wordt geleverd.